Yhdistyksen historia

Dogo Argentino Club Finland ry. perustettiin vuonna 1993 ja se toimi ensin nimellä Etelä-Amerikan molossit ry, joka hyväksyttiin patentti- ja rekisterihallituksessa vuoden 1995 alussa. Nykyiseen muotoonsa yhdistyksen nimi muutettiin vuoden 1996 lopussa, tosin maata määrittelevä loppuliite "Finland" lisättiin 2000-luvun lopulla.

Dogo Argentino Club Finland ry toimii Bullmastiffit ja Mastiffit ry rotujärjestön alaisuudessa. Vuosien 2007-2023 aikana DACF toimi Suomen Seurakoirayhdistys ry:n alaisuudessa kuuluen sitä aiemmin myös Bullmastiffit ja Mastiffit ry:seen.

Vuonna 1999 yhdistyksen syyskokouksessa tehtiin päätös anoa dogo argentinoille oikeutta kilpailla palveluskoirakokeissa. Tämä johti pitkään anomisprosessiin sekä käymistilaan yhdistyksessä, kun mahdollisten kilpailuoikeuksien saamiseen alettiin pikku hiljaa valmistautua suunnittelemalla yhdistyksen toiminnalle tulevaisuudessa tulevia uusia haasteita. Anomisprosessi päättyi viimein vuoden 2002 elokuussa, kun Suomen Kennelliitto myönsi dogo argentinoille oikeuden kilpailla palveluskoirakokeissa. Tämä asetti yhdistykselle lisää vaatimuksia mm. koulututtaa jäsenistöstään koetoimitsijoita sekä muita toimihenkilöitä.

Yhdistys sai myös rotujärjestöltä (Bullmastiffit ja Mastiffit ry) tehtäväkseen oman jalostustoimikunnan perustamisen. Jalostustoimikunta kokoon kutsuttiin vuoden 2003 keväällä, jolloin se piti ensimmäisen kokouksensa. Jalostustoimikunnan tehtävänä on omalla työllään auttaa rotuyhdistystä määrittelemään dogo argentino-rotuisten koirien jalostukselle asetettuja tavoitteita. Helmikuussa 2005 Suomen kennelliiton hallitus hyväksyi Dogo Argentino Club ry:n rotua harrastavaksi yhdistykseksi.

Ensimmäinen oma virallinen erikoisnäyttely pidettiin 2007, ja sen jälkeen näyttely on järjestetty vuosittain. Dogo argentinot saavuttivat oikeuden kilpailla palveluskokeissa jälleen vuoden 2009 alusta. Kiitos muutaman ahkeran harrastajan, on tällä kertaa saatu koetuloksia myös aikaiseksi, pitäen pk-oikeudet rodullamme jatkossakin. DACF on myös tiivistänyt yhteistyötään Palveluskoiraliiton kanssa.