Dogo argentino

Dogo argentino on metsästyskoira, mutta myös vartio‐ ja seurakoira alkuperäisessä kotimaassaan Argentiinassa. Maassamme sen perinteinen metsästyskäyttö ei ole mahdollista, joten vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia kartoitetaan. Dogojen käyttöominaisuuksia on testattu Suomessa erilaisissa kokeissa, joissa päämääränä ovat usein palveluskoirakokeet. Ensimmäinen dogo argentino tuli Suomeen vuonna 1989 ja vuoden 2023 loppuun mennessä koiria on rekisteröity 947 yksilöä.

Rodustamme on tärkeää ymmärtää sen tausta, alkuperäinen käyttötarkoitus ja perusluonne. Dogo argentino on Suomessa nuori rotu ja siksi kanta ei ole kaikilta osin yhteneväinen. Se asettaa kasvattajille haasteita. Jalostuksen tarkoituksena on rodun monipuolisuuden sekä alkuperäisen luonteen ja käyttöominaisuuksien pitäminen ennallaan. Pienen populaation vuoksi mahdollisimman laajan geenipoolin säilyttäminen on tarpeellista. Siihen pyritään voimakkaasti nyt ja tulevaisuudessa. Tämä seikka on yksi tavoiteohjelman tärkeimmistä haasteista. Jalostuksen tavoiteohjelman avulla pyrimme säilyttämään rodun alkuperäiset ominaisuudet, estämään erillisen näyttelylinjan muodostumisen ja rohkaisemaan uusia harrastajia kokeisiin ja kilpakentille.

Dogo argentino on hyvin funktionaalinen rotu. Yhtenä päätavoitteena on säilyttää se sellaisena ja seurata jatkuvasti terveystilanteen kehittymistä sekä tehdä tulevaisuudessa toimenpiteitä terveystilanteen parantamiseksi, mm.tiukentamalla PEVISAn raja‐arvoja. Rodun tilan voidaan sanoa olevan tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Terveyttä seurataan aktiivisesti ja rotumme menestyy näyttelyiden lisäksi käyttöpuolen kokeissa. Lisäksi harrastajat ovat heräämässä rodun palveluskoira harrastuksen mahdollisuuksiin. Tänä päivänä dogo argentino on tulevaisuuden harrastuskoira, jolle yhteiskunnan asettamat tavoitteet täyttyvät hyvin.