JTO ja Pevisa

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA JA PEVISA

Jalostuksen tavoiteohjelma JTO antaa tietoa rodun tilanteesta ja jalostuksesta. Kuuluakseen perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan PEVISA:an, tulee rodulla olla voimassaoleva, Suomen Kennelliiton hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma. Ohjelma on voimassa aina viisi vuotta kerrallaan. Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt dogo argentinoille JTO:n ja PEVISA:n ajalle 1.1.2022-31.12.2026:

DOGO ARGENTINOJEN PERINNÖLLISTEN VIKOJEN JA SAIRAUKSIEN VASTUSTAMISOHJELMA PEVISA:

  • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää.
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Dogo clubin kevätkokouksessa 28.5.22 on äänestetty uudesta PEVISAsta. 

Uusi PEVISA ohjelman äänestystulos menee SSKY:n syyskokoukseen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen Kennelliiton hyväksyttäväksi. 

Uusi PEVISA tulisi olemaan ajalle 1.1.2023-31.12.2026

  • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä selkäkuvauslausunto. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta, selän osalta 24 kuukautta.
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua viiteen (5) ikävuoteen asti, jonka jälkeen jälkeläisrajoitus poistuu kokonaan.

Dogo argentinojen jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA