JTO ja Pevisa

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA JA PEVISA

Jalostuksen tavoiteohjelma JTO antaa tietoa rodun tilanteesta ja jalostuksesta. Kuuluakseen perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan PEVISA:an, tulee rodulla olla voimassaoleva, Suomen Kennelliiton hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma. Ohjelma on voimassa aina viisi vuotta kerrallaan. Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt dogo argentinoille JTO:n ja PEVISA:n ajalle 1.1.2022-31.12.2026:

DOGO ARGENTINOJEN PERINNÖLLISTEN VIKOJEN JA SAIRAUKSIEN VASTUSTAMISOHJELMA PEVISA:

  • Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- ja selkäkuvauslausunto (LTV, VA, SP). Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla 18 kk ikäinen ja selkäkuvaushetkellä 24 kk ikäinen. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta lonkkakuvaustuloksen D saanutta koiraa ei saa parittaa keskenään. 
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua viiteen (5) ikävuoteen asti, jonka jälkeen jälkeläisrajoitus poistuu kokonaan.
  • Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue)

Dogo argentinojen jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA