Pentuvälitys

Pentuvälitykseen pääsyn vaatimukset

Pentuvälitykseen päästäkseen tulee kasvattajan olla jäsenkasvattaja sekä jalostusyhdistelmien täyttää seuraavat vaatimukset:
  • Molempien vanhempien tulee olla palkittu laatuarvostelussa virallisessa näyttelyssä maininnalla erittäin hyvä tai olla virallisesti jalostustarkastettuja.
  • Suomeen rekisteröidyllä jalostusnartulla ja -uroksella tulee olla rodun voimassa olevan PEVISAn mukainen lonkka-, kyynärniveldysplasia- ja selkäkuvauslausunto, jalostuskäytön lonkkaraja-arvo on D ja kuvausikä aikaisintaan 18kk, selän osalta 24kk. Yhdistelmän täytyy muutoinkin täyttää voimassaoleva PEVISA.
Pentuvälitykseen hyväksytyt pentueet ilmoitetaan Dogo Argentino Club Finland ry:n nettisivuilla ja ne ovat myös sähköpostitse tapahtuvassa välityksessä. Ilmoituksessa mainitaan jalostusyhdistelmästä tiedot, jotka löytyvät myös Kennelliiton jalostustietokannasta.

Dogo Argentino Club Finland ry ei ole vastuussa pentueista, vaan kasvattaja on aina itse vastuussa kasvatuksensa tuloksista.

Jalostustoimikunta suosittelee, että kaikki pennut testataan BAER-testillä ennen luovutusta kuulon varmistamiseksi ja että kasvattaja toimittaa jalostustoimikunnalle tiedon tuloksista.
Dogo Argentino Club ry:n pentuvälittäjä:

DACF ry. Hallitus

Näin luet terveystuloksia: 

C/D = lonkkaniveldysplasia, vasen C, oikea D

0/1 = kyynärniveldysplasia, vasen 0, oikea 1

C/0= lonkat C, kyynärät 0 (molemmin puolin)

BAER +/- = Kuulotestin tulos, jossa vasen korva kuuleva, oikea kuuro

JÄSENKASVATTAJA!

Ilmoita pentueesi pentuvälitykseen täyttämällä lomake: ILMOITUS PENTUVÄLITYKSEEN tai laittamalla sähköpostia pentuvälittäjälle osoitteesen dogoclub.finland@gmail.com. Ilmoita sähköpostissa seuraavat asiat:

  • Pentujen syntymäaika, urosten ja narttujen määrät (esim. Syntynyt 15.10, 4u+4n).
  • Isän ja emän nimi (titteleineen) sekä terveystuloksineen.
  • Yhteystiedot, jos muu kuin jäsenkasvattajasivuilla mainitut kennelin tiedot.
  • Voit lähettää kuvat vanhemmista tai kuvan pentueesta tai yhdistelmän mainos. 

HYVÄKSYTYT PENTUEET

Ei välityksessä olevia pentueita.

UUTTA KOTIA ETSIVÄT

Ei uutta kotia etsiviä.

JALOSTUSTOIMIKUNTA

Jalostustoimikunnalle osoitetaan:

  • kennelnimianomukset
  • poikkeuslupa-anomukset
  • jalostussuosituspyynnöt
  • muut kysymykset koskien dogo argentinojen jalostusta

Yhteydenotot sähköpostitse: dogoclub.finland@ gmail.com
Suomen Kennelliiton ohjeet jalostustoimikunnalle ja jalostustoimikunnan tehtävät: www.kennelliitto.fi

KENNELLIITTO TIEDOTTAA: Osta koira luotettavalta kasvattajalta

Koira vaatii paljon aikaa ja sen hankintaan on syytä perehtyä huolella. Pentu kannattaa ostaa vastuuntuntoiselta kasvattajalta, jonka luona voi käydä tutustumassa pentuun ja sen emään.
Lue lisää koiran hankinnasta ja omistamisesta: www.kennelliitto.fi