Kokoukset

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa, sekä syyskokous, joka pidetään vuosittain loka-marraskuussa. 

Kokouskutsu lähetetään kirjeenä, sähköpostilla tai julkaistaan lehdessä sekä julkaistaan nettisivuilla www.dogoclub.fi. 

Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle helmikuun loppuun mennessä kevätkokousta varten ja syyskuun loppuun mennessä syyskokousta varten.

Yhdistyksen kokouksessa kaikilla jäsenillä on yksi (1) ääni. Yhdistyksen jäsen saa edustaa yhdistyksen kokouksessa yhtä (1) muuta yhdistyksen jäsentä. Tällöin on ao. jäsenen esitettävä kokoukselle edustamansa henkilön antama valtakirja. Valtuutetun edustajan on oltava edustamansa yhdistyksen jäsen.


KEVÄTKOKOUS

Pidetään maalis-huhtikuun aikana. Tavallisten kokousmenettelyjen lisäksi käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilintarkastus ja tuloslaskelma ja tase, sekä päätetään hallituksen vastuuvapaudesta. 

SYYSKOKOUS

Pidetään loka-marraskuun aikana. Tavallisten kokousasioiden lisäksi valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, pidetään hallituksen puheenjohtajan vaali (joka 2. vuosi), päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti.


Jos haluat tuoda hallitukselle jonkin asian käsittelyyn, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen dogoclub.finland@gmail.com. Sihteeri tuo asian käsittelyyn seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 

Yhdistyksen vuosikokousten pöytäkirjat

SYYSKOKOUS 2022

KEVÄTKOKOUS 2022