PENTUVÄLITYS

Ei tällä hetkellä pentueita.

LIITY JÄSENEKSI!

Saavuta dogomaisia etuja Dogo Argentino Club Finland ry:n jäsenenä. Lue lisää jäsenyydestä täällä!

MEITÄ TUKEMASSA

biofarm_allekain_web.png  DC_logo_web.png  fitdog_logo_web.png wuffi-logo.jpg

SÄÄNNÖT

Dogo Argentino Club Finland ry:n kotipaikka on Helsinki. 
Rek.nro: 162.593


Yhdistyksen säännöt löydät alla olevasta linkistä: 

KOKOUKSET

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat kuluvan vuoden jäsen- maksun maksaneet jäsenet. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa, sekä syyskokous, joka pidetään vuosittain loka-marraskuussa. 

Kokouskutsu lähetetään kirjeenä, sähköpostilla tai julkaistaan lehdessä sekä julkaistaan nettisivuilla www.dogoclub.fi. 

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä kirjallinen esitys hal- litukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen ko. kokousta. 

Yhdistyksen kokouksessa kaikilla jäsenillä on yksi (1) ääni. Yhdistyksen jäsen saa edustaa yhdistyksen kokouksessa yhtä (1) muuta yhdistyksen jäsentä. Tällöin on ao. jäsenen esitettävä kokoukselle edustamansa henkilön antama valtakirja. Valtuutetun edustajan on oltava edustamansa yhdistyksen jäsen.
KEVÄTKOKOUS

Pidetään maalis-huhtikuun aikana. 
Tavallisten kokousmenettelyjen lisäksi käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilintarkastus ja tase, sekä päätetään hallituksen vastuuvapaudesta. 


SYYSKOKOUS

Pidetään loka-marraskuun aikana. 
Tavallisten kokousasioiden lisäksi valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, pidetään hallituksen puheenjohtajan vaali (joka 2. vuosi), päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti.
POSTIA HALLITUKSELLE TAI KÄSITELTÄVÄÄ KOKOUKSIIN?

Lähetä käsiteltäväksi haluamasi asia postitse osoitteeseen: 

Sonja Honkanen
Männistöntie 51
07565 Kantele

Kysy neuvoja määräajoista tai muista asioista sähköpostitse dogoclub.finland (at) gmail.com