PENTUVÄLITYS

Ei tällä hetkellä pentueita.

LIITY JÄSENEKSI!

Saavuta dogomaisia etuja Dogo Argentino Club Finland ry:n jäsenenä. Lue lisää jäsenyydestä täällä!

MEITÄ TUKEMASSA

biofarm_allekain_web.png  DC_logo_web.png  fitdog_logo_web.png wuffi-logo.jpg

Pentuvälitys

Pentuvälitykseen pääsyn vaatimukset

Pentuvälitykseen päästäkseen tulee jalostusyhdistelmien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
 • Molempien vanhempien tulee olla palkittu laatuarvostelussa virallisessa näyttelyssä  maininnalla erittäin hyvä tai olla virallisesti jalostustarkastettuja.
 • Suomeen rekisteröidyllä jalostusnartulla ja -uroksella tulee olla rodun voimassa olevan PEVISAn mukainen lonkka- ja kyynärniveldysplasialausunto, jalostuskäytön lonkkaraja-arvo on D ja kuvausikä aikaisintaan 18kk. Yhdistelmän täytyy muutoinkin täyttää voimassaoleva PEVISA.
 • Suomeen rekisteröidyllä nartulla ja uroksella tulee olla BAER-testilausunto koiran kuulosta. Täysin kuuroa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Jos toinen vanhemmista on puolikuuro, on toisen vanhemman oltava kuulotestattu täysin kuulevaksi ja todistus tästä tulee olla mukana pentuvälityshakemuksessa. Viimeksi mainitussa tapauksessa testaustulos täytyy siis toimittaa myös ulkomaisen jalostuskoiran osalta.
Pentuvälitykseen hyväksytyt pentueet ilmoitetaan Dogo Argentino Club Finland ry:n nettisivuilla ja ne ovat myös sähköpostitse tapahtuvassa välityksessä. Ilmoituksessa mainitaan jalostusyhdistelmästä tiedot, jotka löytyvät myös Kennelliiton jalostustietokannasta sekä yhdistelmän kuulotulokset.

Dogo Argentino Club ry. ei ole vastuussa pentueista, vaan kasvattaja on aina itse vastuussa kasvatuksensa tuloksista.

Jalostustoimikunta suosittelee, että kaikki pennut testataan BAER-testillä ennen luovutusta kuulon varmistamiseksi ja että kasvattaja toimittaa jalostustoimikunnalle tiedon tuloksista.

PENTUVÄLITYS

Dogo Argentino Club ry:n pentuvälittäjä:

DACF ry. Hallitus

Näin luet terveystuloksia: 
C/D = lonkkaniveldysplasia, vasen C, oikea D
0/1 = kyynärniveldysplasia, vasen 0, oikea 1
C/0 = lonkat C, kyynärät 0 (molemmin puolin)
BAER +/- = Kuulotestin tulos, jossa vasen korva kuuleva, oikea kuuro
JÄSENKASVATTAJA!
Ilmoita pentueesi pentuvälitykseen täyttämällä lomake: ILMOITUS PENTUVÄLITYKSEEN tai laittamalla sähköpostia pentuvälittäjälle osoitteesen dogoclub.finland@gmail.com. Ilmoita sähköpostissa seuraavat asiat: 
 • Pentujen syntymäaika, urosten ja narttujen määrät (esim. Syntynyt 15.10, 4u+4n).
 • Isän ja emän nimi (titteleineen) sekä terveystuloksineen.
 • Yhteystiedot, jos muu kuin jäsenkasvattajasivuilla mainitut kennelin tiedot. 
 • Lähetä myös yksi kuva pentueesta, yhdistelmästä tai yhdistelmän mainos. 

HYVÄKSYTYT PENTUEET

Jäsenkasvattajien pentueet

Marchello Iz Lunnoy Stai

Escarto's Zenja de Penca

Pennut syntyneet 4.2. 2019
 3 n + 5 u.
Muutama pentu vapaana sekä sijoitusnarttu

Isä: Multi CH  Marchello Iz Lunnoy Stai. 
Lonkat A, kyynärät 0, BAER +/+, luonnesertifikaatti.
Emä: Escarto's Zenja de Penca. 
Lonkat B, kyynärät 0, LTV1, SP0, VA0

Kennel Escarto`s
Riikka Kivimäki,  Turku. P.0456788067

kennel.escartos [at] gmail.com

UUTTA KOTIA ETSIVÄT

Ei uutta kotia etsiviä.

JALOSTUSTOIMIKUNTA

Jalostustoimikunnalle osoitetaan: 
 • kennelnimianomukset
 • poikkeuslupa-anomukset
 • jalostussuosituspyynnöt
 • muut kysymykset koskien dogo argentinojen jalostusta
Yhteydenotot sähköpostitse:  dogoclub.finland [at] gmail.com tai puhelimitse 040 506 1149

Suomen Kennelliiton ohjeet jalostustoimikunnalle ja jalostustoimikunnan tehtävät: www.kennelliitto.fi

KENNELLIITTO TIEDOTTAA: Osta koira luotettavalta kasvattajalta

Koira vaatii paljon aikaa ja sen hankintaan on syytä perehtyä huolella. Pentu kannattaa ostaa vastuuntuntoiselta kasvattajalta, jonka luona voi käydä tutustumassa pentuun ja sen emään.

Lue lisää koiran hankinnasta ja omistamisesta: www.kennelliitto.fi