Syyskokouskutsu 2023

03.11.2023

Dogo Argentino Club Finland ry

SYYSKOKOUSKUTSU 2023

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään etäkokouksena 

Paikka: Microsoft Teams palvelu

Aika: 19.11.2023 klo 12.00

Ilmoittautuminen kokoukseen 18.11.2023 klo 12.00 mennessä s.postiin dogoclub.finland@gmail.com

Huom! Valtakirjat tulee toimittaa samaan sähköpostiosoitteeseen ja valtakirjat tarkastetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei huomioida.

Osallistujien tulee varata käyttöönsä laite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) osallistumista ja äänestämistä varten tietoliikenneyhteyden avulla. Linkit suljettuihin äänestyksiin toimitetaan sähköpostitse aina äänestyksen alkaessa. Äänestykset tehdään Äänestyskoppi-sovellusta käyttäen.

Tarvittava kokousmateriaali toimitetaan sähköpostitse viikolla 45 kokouksen sujuvuuden parantamiseksi.

Kokoukseen liittymiseksi sekä kokouskäytännöistä toimitetaan linkki sekä erilliset ohjeet ilmoittautuneille sähköpostitse kokousta edeltävänä päivänä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, rotujärjestön vaihto sekä uudet sääntömuutokset.

Hallituksen esitys sääntömuutoksista: Säännöt päivitetään selkeämmiksi ja nykypäivään sopiviksi.

Sääntöjen muutokset koskevat

1. Toiminnan tarkoitus

2. Varojen hankinta

3. Yhdistyksen jäsenyys

4. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

5. Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

6. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

7. Hallitus


Lämpimästi tervetuloa!

Dogo Argentino Club Finland ry

Hallitus


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle

8. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

9. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen

  • 9.1. Rotujärjestön vaihto Bullmastiffit ja mastiffit ry:hyn

  • 9.2. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

  • 9.3. Hyväksytään sääntöjenmuutokset lisäyksellä, että annetaan hallitukselle valtuudet päivittää sääntöjä patentti-ja rekisterihallituksen (PRH) vaatimuksesta

10. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä

11. Kokouksen päättäminen