UUSI PEVISA

22.12.2022

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt dogo argentinon uuden PEVISA-ohjelman.

UUSI PEVISA voimassa 1.1.2023-31.12.2027

  • Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- ja selkäkuvauslausunto (LTV, VA, SP). Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla 18 kk ikäinen ja selkäkuvaushetkellä 24 kk ikäinen. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta lonkkakuvaustuloksen D saanutta koiraa ei saa parittaa keskenään.
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua viiteen (5) ikävuoteen asti, jonka jälkeen jälkeläisrajoitus poistuu kokonaan.
  • Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue)

Linkki Kennelliiton Perinnölliset selkämuutokset -sivulle