Dogo Argentino Club Finland ry Kevätkokouskutsu 2024

05.04.2024

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään etäkokouksena 21.4.

Paikka: Microsoft Teams palvelu

Aika: 21.4.2024 klo 13

Ilmoittautuminen kokoukseen 19.4.2024 mennessä s.postiin dogoclub.jasensihteeri@gmail.com

Valtakirjat tulee toimittaa samaan sähköpostiosoitteeseen ja valtakirjat tarkastetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

HUOM! MYÖHÄSTYNEITÄ ILMOITTAUTUMISIA EI HUOMIOIDA!

Osallistujien tulee varata käyttöönsä laite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) osallistumista ja äänestämistä varten tietoliikenneyhteyden avulla. Linkit suljettuihin äänestyksiin toimitetaan sähköpostitse aina äänestyksen alkaessa.

Tarvittava kokousmateriaali toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse kokousta edeltävänä päivänä kokouksen sujuvuuden parantamiseksi.

Kokoukseen liittymiseksi sekä kokouskäytännöistä toimitetaan linkki sekä erilliset ohjeet ilmoittautuneille sähköpostitse kokousta edeltävänä päivänä.

Lämpimästi tervetuloa!

Dogo Argentino Club Finland ry

Hallitus


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitellään hyväksyttäväksi hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus

6. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä

8. Kokouksen päättäminen