PENTUVÄLITYS

Ei tällä hetkellä pentueita.

LIITY JÄSENEKSI!

Saavuta dogomaisia etuja Dogo Argentino Club Finland ry:n jäsenenä. Lue lisää jäsenyydestä täällä!

MEITÄ TUKEMASSA

biofarm_allekain_web.png  DC_logo_web.png  fitdog_logo_web.png wuffi-logo.jpg

Jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA

Jalostuksen tavoiteohjelma JTO antaa tietoa rodun tilanteesta ja jalostuksesta. Kuuluakseen perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan PEVISA:an, tulee rodulla olla voimassaoleva, Suomen Kennelliiton hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma. Ohjelma on voimassa aina viisi vuotta kerrallaan. 
Vuoden 2013 loppuun asti dogo argentinojen kohdalla sovelletaan voimassa olevaa jalostuksen tavoiteohjelmaa ja PEVISA:a. Uusi luonnos on Kennelliiton hyväksyttävänä. Jalostustieteellinen toimikunta on kuitenkin hyväksynyt dogo argentinoille PEVISA:n ajalle 1.1.2014-31.12.2014, joka jatkuu voimassa 1.1.2015-31.12.2018, jos Kennelliitto hyväksyy rodun JTO:n vuoden 2014 aikana: 

DOGO ARGENTINOJEN PERINNÖLLISTEN VIKOJEN JA SAIRAUKSIEN VASTUSTAMISOHJELMA PEVISA:

  • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää.
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.
  • Ohjelma on voimassa 1.1.2014 - 31.12.2014. Ohjelman voimassaolo jatkuu 1.1.2015 - 31.12.2018, jos Kennelliitto hyväksyy rodun JTO:n viimeistään vuoden 2014 aikana.
 

LUONNE- JA KÄYTÖSKYSELY 2013

Jalostuksen tavoiteohjelman päivitystä varten keräämme tietoa dogo argentinojen luonteesta ja käyttäytymisestä kotioloissa. Kysely on melko pitkä, joten sen vastaamiseen kannattaa varata hetki aikaa. Voit vastata kysymykseen anonyymisti, mutta ilmoittamalla koirasi tiedot, saamme kattavampaa tietoa rodun luonne- ja käyttäytymistilanteesta. 

Voit täyttää kyselyn myös aiempien dogo argentinojesi osalta. Voit myös myöhemmin lähettää uuden vastauksen, mikäli koet, että koiran käyttäytymisessä tai luonteessa on tapahtunut muutoksia.