PENTUVÄLITYS

Ei tällä hetkellä pentueita.

LIITY JÄSENEKSI!

Saavuta dogomaisia etuja Dogo Argentino Club Finland ry:n jäsenenä. Lue lisää jäsenyydestä täällä!

MEITÄ TUKEMASSA

biofarm_allekain_web.png  DC_logo_web.png  fitdog_logo_web.png wuffi-logo.jpg

Uutiset

KEVÄTKOKOUSKUTSU

20.02.2020

Kevätkokous 7.3.2020 kello 15
Lemmikkieläinpuoti F-Animalin tilat
Haarajoen asemakatu 14, 04410 Järvenpää

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
2. Todetaan läsnä olevat henkilöt.
3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitellään hyväksyttäväksi hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus.
6. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien siitä antama lausunto, sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varamies.
8. Käsitellään hallituksen ja jäsenistön esittämät asiat.

Hyväksytään rodun JTO
Esitellään rodun PEVISA seuraavassa muodossa

Ehdotus dogo argentino rodun PEVISA-ohjelmaksi 1.7.2020–31.12.2025
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto.
Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D.
Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla
korkeintaan 27 pentua. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä.
Pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla BAER- eli kuulotestaustulos. Kuuroa tai
puolikuuroa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
Ulkomaisilla jalostusuroksilla on pysyvä poikkeuslupa.

tai muodossa


Ehdotus dogo argentino rodun PEVISA-ohjelmaksi 1.7.2020–31.12.2025
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto.
Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D.
Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla
korkeintaan 27 pentua. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä.
Pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla BAER- eli kuulotestaustulos. Kuuroa koiraa ei saa
käyttää jalostukseen.
Ulkomaisilla jalostusuroksilla on pysyvä poikkeuslupa

Hyväksytään rodun PEVISA

9. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä
päätöksellä.

12.05.2022KEVÄTKOKOUSKUTSU
09.05.2022Hallituksen kokous
20.02.2020KEVÄTKOKOUSKUTSU
21.08.2019YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
10.04.2019KEVÄTKOKOUSKUTSU
15.10.2018SÄÄNTÖMUUTOSESITYS
15.10.2018SYYSKOKOUSKUTSU
16.03.2018KEVÄTKOKOUSKUTSU
16.03.2018ERIKOISNÄYTTELY 2018 - SPECIALITY SHOW
13.04.2017Luonnetesti Kaarinassa 8-9.7.2017

Siirry arkistoon »