SYYSKOKOUSKUTSU 2022

27.10.2022

Dogo Argentino Club Finland ry

SYYSKOKOUSKUTSU 2022

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään etäkokouksena

Paikka: Microsoft Teams palvelu

Aika: 12.11.2022 klo 10

Ilmoittautuminen kokoukseen 10.11.2022 mennessä s.postiin dogoclub.jasensihteeri@gmail.com

Huom! Valtakirjat tulee toimittaa samaan sähköpostiosoitteeseen ja valtakirjat tarkastetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Osallistujien tulee varata käyttöönsä laite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) osallistumista ja äänestämistä varten tietoliikenneyhteyden avulla. Linkit suljettuihin äänestyksiin toimitetaan sähköpostitse aina äänestyksen alkaessa.

Tarvittava kokousmateriaali toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse kokousta edeltävänä päivänä kokouksen sujuvuuden parantamiseksi.

Kokoukseen liittymiseksi sekä kokouskäytännöistä toimitetaan linkki sekä erilliset ohjeet ilmoittautuneille sähköpostitse sekä kotisivuilla kokousta edeltävänä päivänä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, hallituksen ja jäsenten esittämät asiat sekä äänestetään puheenjohtajan luottamuksesta.


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat henkilöt

4. Todetaan tarkistetut valtakirjat

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. Hyväksytään budjetti (talousarvio) ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

9. Äänestetään puheenjohtajan luottamuksesta

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

11. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

         11.1. Jäsen esittää: Käsitellään täyttääkö jäsenen toiminta erottamisen perusteet

         11.2. Jäsen esittää: Käsitellään yhdistyksen jäsenfoorumin Dogopulinan netiketti

         11.3. Käsitellään kunniajäsenyyden perusteet

12. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä

13. Kokouksen päättäminen


Lämpimästi tervetuloa!

Dogo Argentino Club Finland ry

Hallitus