Kevätkokous pöytäkirja

04.06.2022

DOGO ARGENTINO CLUB FINLAND RY

KEVÄTKOKOUS 28.5.2022 KLO 10.00

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Mari Leino avasi kokouksen klo 10.09.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mari Leino, sihteeriksi valittiin Mira Korkia-aho ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jutta Koski ja Piia Vainio.

3. Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt

Liite 1

4. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus

Liite 2

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetetty jäsenistölle sekä julkaistu yhdistyksen nettisivuilla 12.5.2022. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esitellään hyväksyttäväksi hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2021, seuraavin muutoksin: Kohta: Satu Hattusen osallistumisesta Koira Expoon poistetaan. Lisätään Dogo Argentino Club Finland ry & Dogo Argentino Harrastajat ry leirin osallistujamäärä.

Jäsenistöltä pyyntö, että jatkossa toimintakertomukseen kirjataan tiedot tarkemmin / yksityiskohtaisemmin.

Käsiteltiin tilinpäätös vuodelta 2021, tuloslaskelma osoitti alijäämää -496,22 euroa. Luettiin toiminnantarkastaja Jyrki Kivimäen toiminnantarkastuslausunto.

7. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Käsiteltiin tilinpäätös vuodelta 2021, tuloslaskelma osoitti alijäämää -496,22 euroa. Luettiin toiminnantarkastaja Jyrki Kivimäen toiminnantarkastuslausunto.

Hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

Valitaan vuodelle 2022 toiminnantarkastajaksi Jyrki Kivimäki ja hänen varamiehekseen Santtu Parkkinen.

9. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen

9.1. Äänestys PEVISAsta 

Esitellään dogo argentinojen PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2023-31.12.2026

Ehdotukset dogo argentino -rodun PEVISA-ohjelmaksi

1. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta)

2. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua viiteen (5) ikävuoteen asti, jonka jälkeen jälkeläisrajoitus poistuu kokonaan. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta)

3. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä selkäkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta, selän osalta 24 kuukautta. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua viiteen (5) ikävuoteen asti, jonka jälkeen jälkeläisrajoitus poistuu kokonaan. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta)

Päätös: Pevisa:n äänestyksessä valittiin enemmistöäänin vaihtoehto 3, 36 ääntä 75%, asia etenee SSKY:n syyskokoukseen ja Kennelliittoon hyväksyttäväksi.

9.2 Päättäminen puheenjohtajan erottamisesta ja mahdollisesti uuden valitsemisesta ja tarvittaessa uuden hallituslaisen valitsemisesta

Tässä kohtaa kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Hattunen käsittelemään kohdat 9.2 ja 9.3

Äänestetty puheenjohtajan erottamisesta, puheenjohtaja Mari Leino päätetty erottaa 33 kpl äänimäärällä / 71 % kaikista äänistä.

Uudeksi puheenjohtajaksi kuluvalle kaudelle 2022-2023 ehdolle asettuu Satu Hattunen ja Riikka Kivimäki, äänestystulos Riikka Kivimäki 33 ääntä 71,7% ja Satu Hattunen 13 ääntä 28,3%.

Uudeksi puheenjohtajaksi valitaan Riikka Kivimäki.

Uuden hallituslaisen valinta päätetty siirtää kohtaan 9.5.

9.3 Päätetään hallituksen erottamisesta ja mahdollisesti uuden valitsemisesta

Äänestetään hallituksen erottamisesta. Äänestystulos: Ei eroteta 32 ääntä 69,6%, erotetaan 14 ääntä30,4%. Päätetään, että nykyistä hallitusta ei eroteta.

9.4. Päätetään myöntää ero hallituksesta Sanna Hartikaiselle (hakenut itse eroa 2021)

Päätetään myöntää ero Sanna Hartikaiselle.

9.5 Valitaan hallituksen jäsen Sanna Hartikaisen toimikauden loppuun (2022)

Ehdolle asettuvat Jutta Koski, Heidi Suominen, Mari Leino ja Satu Hattunen. Äänestetään ja äänet jakautuivat niin että, Jutta Koski 33 ääntä 71,7%, Heidi Suominen 32 ääntä 69,6%, Mari Leino 14 ääntä 30,4% ja Satu Hattunen 13 ääntä 28,3%.

Hallitukseen valitaan Jutta Koski kaudeksi 2022-2024 (3v) ja Heidi Suominen kaudeksi 2022 (1v)

9.6. Yhdistyksen sääntöjenmukainen hallituksen jäsenten erovuoroisuuden vahvistaminen

Erovuoroisten sekaannuksien johdosta, Niina Rintamäki asettuu vapaaehtoisesti erovuoroon vuotta aiemmin hallituskautensa loppumista.

Päätetään, että 2022 syyskokouksessa erovuorossa ovat Niina Rintamäki ja Heidi Suominen. 2023 erovuorossa ovat Tanja Mattila ja Mira Korkia-aho ja 2024 erovuorossa ovat Niina Juvela ja Jutta Koski.

9.7. Hyväksytään aiemmin esitetyt ja hyväksytyt sääntöjenmuutokset lisäyksellä, että annetaan hallitukselle valtuudet päivittää sääntöjä patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) vaatimuksesta

Päätetään antaa hallitukselle valtuudet päivittää sääntöjä PRH:n vaatimuksesta.

10. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä.

Ei esille tulleita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.